Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Harlingen – CBS Prins J. Friso

Opdrachtgever | CBO NoardWest Fryslân – Franeker

250 m2 | Aanpassing tot IKC Prins J.Friso

Aanpassing Christelijke Basisschool Prins Johan Friso tot Integraal Kind Centrum (IKC). Voor de huisvesting van Stichting Kinderopvang Friesland zijn een groepsruimte, een kantoorruimte en personeelsruimte van de basisschool verbouwd tot kinderopvang (KDV) met twee slaapkamers, een peuterspeelzaal (PSZ) en een Buitenschoolse Opvang (BSO). Ter compensatie wordt er een uitbreiding van 110 m2 met vervangende kantoorruimten en een personeelsruimte voor de school gerealiseerd.

Projectdetails

Project | CBS Prins Johan Friso
Aard |  Uitbreiding / verbouw
Plaats | Harlingen
Bouwperiode | 2014
BVO | 250 m2 uitbreiding / verbouw
Bouwkosten | € 250.000,- excl. BTW

Werkzaamheden

Algehele projectbegeleiding
Ontwerp en tekenwerk
Technische Ontwerp
Prijs- en contractvorming
Advisering constructies / installaties
Uitvoering – Directievoering
Bouwtoezicht
 

Betrokken partijen

Architect |
Tromp Architecten Adviseurs – Sneek
Adviseur constructie |
Jansen-Wesselink – Drachten
Advies installaties |
Odeon Bouwmanagement – Joure
Aannemer bouw |
Bouwbedrijf van Marrum – Franeker
Aannemer installaties |
Bouma Techn Installatiebedrijf – Suameer