Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Diensten

Waarmee kan ODEON mij van dienst zijn ?

ODEON Bouwmanagement adviseert en richt zich op de begeleiding en coördinatie van bouw- projecten. Bouwprojecten kunnen complex zijn en hierbij zijn vaak meerdere partijen betrokken. U als opdrachtgever wilt dat uw belangen in dit traject het beste worden gediend. Odeon Bouwmanagement zorgt voor algehele bewaking en beheersing van het project vanaf het eerste idee tot en met de oplevering en nazorg. Uw wensen en beschikbare budget zijn de leidraad.

ODEON Bouwmanagement beschikt over de nodige kennis en ervaring, maar werkt waar nodig samen met andere betrouwbare partners zoals architecten, constructeurs en andere adviseurs in het bouwproces.

Betrokkenheid, duidelijkheid, resultaatgericht en afspraak is afspraak.

Bouwmanagement

Bouwen verdient een professionele begeleiding. Of dit nu een eenvoudig of gecompliceerd project is. ODEON Bouwmanagement kan u van initiatief tot realisatie ondersteunen en zorgen dat het project optimaal verloopt.
ODEON Bouwmanagement kan u van dienst zijn met verschillende expertises:

Aandacht voor budget, planning, kwaliteit, organisatie en de mogelijke risico’s zodat er weinig aan het toeval wordt overgelaten.

Bouwprojectmanagement
Bouwadvies
Projectadvisering
Directievoering
Bouwtoezicht
puzzel-organisatie2

Lees meer over Bouwmanagement

Bouwprojectmanagement
Het begeleiden van uw project van ontwerp tot technisch ontwerp, en van aanbesteding en gunning tot uitvoering en nazorg.
Bouwadvies
Advisering bij uw plannen voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud.
Projectadvisering
Dienstverlening aan en/of ondersteuning van organisaties, bedrijven of personen die betrokken zijn bij bouwplannen.
Directievoering
Het bewaken van uw budget, de planning en de kwaliteit. Het houden van bouwvergaderingen, de beoordeling van meer-/minderwerken en het verzorgen van de opname en de oplevering.
Bouwtoezicht
Het houden van toezicht op de realisatie. Controle op het bouwen volgens de gunningsstukken, de kwaliteits- / materiaalcontrole, de signalering van afwijkingen, ed.

Projectondersteuning

ODEON Bouwmanagement kan ook aanvullende projectondersteunende diensten verzorgen. Deze Projectondersteuning is mogelijk in aanvulling op het bouwmanagement of separaat, bijvoorbeeld:

Andere projectondersteuning nodig? Vraag naar onze mogelijkheden.

Vooronderzoek
Programma van Eisen
Tekenwerk
Werkvoorbereiding
Aanvragen en beoordelen van offerte
Aanbesteding / afwikkeling contractstukken
Kwaliteitscontroles
Opleveringskeuringen
In kaart brengen van onderhoudsconditie en/of schades
tekeningen

Lees meer over onze ondersteunende diensten

Vooronderzoek
Het inzichtelijk maken van de haalbaarheid uw plannen. Globale toetsing t.o.v. uw budget en tijdspad. Op basis van het vooronderzoek kunt u een weloverwogen besluit nemen.
Programma van Eisen
Uw wensen vertalen naar een programma van eisen waarin de kaders van het project worden vastgelegd zoals budget, planning, uitgangspunten en kwaliteitseisen.
Tekenwerk
Het coördineren of verzorgen van het tekenwerk voor bijvoorbeeld de omgevingsvergunning.
Werkvoorbereiding
Voor de realisatie van een bouwwerk de werkzaamheden of leveringen voorbereiden of coördineren.
Aanvragen en beoordelen van offertes
Offertes aanvragen, beoordelen en vergelijken. Prijs- / kwaliteitsvergelijking opstellen.
Aanbesteding / afwikkeling contractstukken
Het organiseren, coördineren en het houden van een aanbesteding, de aanbestedingsresultaten verwerken in een procesverbaal van aanbesteding en eventueel een gunningsvoorstel maken.
Kwaliteitscontroles
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de bouw.
Opleveringskeuringen
Voor de oplevering de nodige opnames verrichten. Opstellen van een proces verbaal van opname en goedkeuring.
In kaart brengen van onderhoudsconditie en/of schades
Het beoordelen en inzichtelijk maken van de onderhoudsconditie van een gebouw en/of eventuele schades in kaart brengen.

Algemene Voorwaarden

Als algemene voorwaarden hanteren wij de DNR 2011 ( De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur).

Dus gewoon goed geregeld.

Dit zijn de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de meest gangbare regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten, ingenieurs en adviseurs) en klanten.

 

Download de DNR 2011

denieuweregeling-285x285